Familia Fidei

Welkom bij de familie van het geloof.

We kunnen uw steun gebruiken bij een concreet project als vrijwilliger of donateur.

Uw hulp bij het opstellen van de ommegang, bij het supposten.

Bij het opzetten van een viering of andere activiteiten rondom de iconen.

Een geldelijke bijdrage aan de reiskosten en materiaalkosten voor de ommegang.

Het starten van een van onze barmharigheidsprojecten in uw omgeving, of steun voor onze lopende projecten.

Ondersteuning bij publicaties.

Het uitdelen van boekjes, kaarten, foldertjes.

Met een paar tientjes kunnen we al heel wat evangelisatie materiaal drukken en verspreiden. 

Door het beschikbaar stellen van locaties.

Geldelijke steun bij de barmhartigeidsicoon en het project voor paus Franciscus.

Geldelijke steun voor de bouw van duurzaam ecologische kapel voor het Heilig Aanschijn van de Heer Jezus.

Een vaste kleine bijdrage of een paar helpende handen bieden al veel mogelijkheden...


Actueel

Vanaf 17 december 2016 staat het kerstdrieluik "Klein Bethlem"  met de steen van de geboorteplaats van Jezus in de parochiekerk te Moergestel. Hier kunt u Hem zo uw hulde  komen brengen zoals de herders en wijzen dat deden.

De opvolgende jaren zal de steen resp. te zien zijn in Laren (NH.) Diest (België) Aken (Duitsland, 2012).

Uw steun is meer dan nodig!

Evangelisatie materiaal en alle iconenexpositiesbieden we gratis aan (enkel verzendkosten), de boodschap is immers niet een commerciële maar van de ziel.  De iconen beschouwen we als toebehorend aan Christus.

De bijeenkomsten rondom het H.Aanschijn vragen we de zuivere kosten voor de ruimten en verbruik € 5,- voor een H. Aanschijndag . Zo is het toegankelijk voor elke portefeuille. 

Toch zijn er ook voor ons grote kosten. Het "schrijven" van iconen is een enorm  tijdrovend gebeuren. Ook het voorbereiden van projecten, administratie en publiciteit, als wat er achter de schermen gebeurt. Als u gezegend wordt en opgebouwd door de iconen onze projecten en achtergrond informatie, zou u dan onze werken ook financieel willen steunen? We zijn afhankelijk van giften om dit mooie werk te kunnen blijven doen en u telkens weer opnieuw te kunnen zegenen met de schoonheid en genade van Gods Woord en beeld. Paulus zegt het zo mooi: Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? (1 Corinthiërs 9:11). Al vanaf €3,- ondersteunt u Geloof, Hoop en Liefde (caritas).