Familia Fidei

Welkom bij de familie van het geloof.

Familia Fidei

Familia Fidei is een  R.K. familie van geloof om Gods liefdesplan te volgen, gist te zijn te midden van mensen.  We willen de persoon van Jezus Christus, zijn boodschap uitdragen, zijn Gelaat waarneembaar maken en uitnodigen tot navolging.

Een schenking

Voor iedere gift zijn we u dankbaar. Een gift voor de Familia Fidei (H.Aanschijn) is een gift voor de toekomst van de gelovigen!

U kunt uw gift overmaken op ons rekeningnummer ING rekening: NL84 INGB 0006 6846 21. Stichting Porta Fidei Nederland.

Wij zijn ANBI-geregistreerd, dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting boven een fiscaal drempelbedrag*. Als u op de hoogte wilt blijven over de besteding van uw gift, kunt u zich gratis abonneren op de nieuwsbrief.

 U kunt het drempelbedrag vermijden door een periodieke gift vast te leggen via een onderhandse schenkingsakte.

Porta Fidei: www.porta-fidei.com