Familia Fidei

Welkom bij de familie van het geloof.

Familia


Familia Fidei, één wereldwijde familie door het geloof in Gods drie-ene Liefde. We willen de Persoon van Jezus Christus kenbaar maken en zo oproepen om Zijn Barmhartige Liefde zichtbaar en tastbaar te maken. Wanneer we samen de weg van het geloof èn de werken gaan, wordt onze hoop op vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping vervuld. De Apostolische Brief Novo Millennio Ineunte van Paus Johannes Paulus II is onze leidraad om het ware Gelaat van God te ontdekken en te laten stralen over heel de wereld. Iconen vormen hierbij een belangrijk middel als vensters op de Hemel. 

De Kerstkaarten met de serie Kerst-iconen van Geert Hüsstege zijn er weer, opbrengsten t.b.v stichting Porta Fidei, voor projecten "geloof, hoop en liefde". € 12,- voor een pakket van twaalf kaarten.

Bestel uw pakketjes via: porta.fidei.secretaris@gmail.com

Iconen-ommegang III

Vanaf 17 december 2016 reist de expositie "Christus-Mysteries" verder langs parochies en gemeenschappen. Met deze omgekeerde bedevaart hebben we sinds oktober 2012 zo'n 70 exposities gehouden.

Het gehele project omvat verschillende exposities rondom geloof, hoop en liefde. Voor de Advent en Kersttijd is de speciale expositie samengesteld met het thema "Familie". Met Pasen staan de iconen rondom het lijden, sterven en verijzen van Christus centraal.  Met de speciale geloofs- en barmhartigheidsicoon bezoeken we scholen en instellingen. Zo dragen we de blijde boodschap van Gods Nieuwe Wereld uit waar barmhartigheid en vrede de hoofdpeilers zijn.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ons e-mailadres: transfiguratie@hotmail.com

Foto: Jan Peters (Katholiek Nieuwsblad)

ICOON VAN DE BARMHARTIGHEID

Dom Bernardus Peters (Abt Koningshoeven) 

In zijn schrijven bij gelegenheid voor het bijzondere heilig jaar van de barmhartigheid (2015-2016) schreef Paus Franciscus: ‘Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader’. In deze iconenreeks rond het thema barmhartigheid word je uitgenodigd om in het gelaat van Christus de barmhartigheid van God de Vader te mogen ontdekken. Je mag Christus recht in de ogen kijken om daar de vlam van Zijn vurige liefde voor ons mensen te zien branden. Een vurige liefde die zijn oorsprong vind in de barmhartige liefde van de Vader voor Zijn mensen. Je zult Gods barmhartige liefde en rechtvaardigheid mogen ontdekken in de ogen waarmee Christus jou aankijkt. Iemand recht in de ogen kijken is een avontuur. Deze iconen nodigen je uit om dat avontuur met Hem aan te gaan.

Het kijken naar het gelaat van Christus is niet alleen maar een schouwen. Hoe belangrijk dat ook is, en waarvoor je soms wellicht te weinig tijd hebt. Het gelaat van Christus, Zijn barmhartigheid, zal je ook aanzetten tot daden van barmhartigheid. Zijn ogen nodigen ieder van ons uit: ‘Geven jullie hen maar te eten.’ Kijken naar het gelaat van Christus kan niemand van ons onberoerd laten en zal ook ons in vuur en vlam zetten om barmhartig te worden zoals de Vader barmhartig is.

De kerk kent 14 werken van barmhartigheid, zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken. Zij ontspringen allemaal aan het kijken naar het gelaat van Christus. In Zijn ogen zien we bijvoorbeeld hoe de hongerigen gevoed worden. In Zijn gelaat zien we hoe Hij bidt voor levenden en doden. Jezus zegt: Wie Mij ziet, ziet de Vader. Kijk naar Christus en laat Zijn barmhartigheid jou in beweging zetten!

Moge deze iconen rond de barmhartigheid jou helpen om Gods barmhartigheid te ervaren om vervolgens zelf barmhartig te worden. Hopelijk mag u met de Zalige Titus Brandsma (1881-1942) bidden:

O, Jezus, als ik U aanschouw

Dan leeft weer dat ik van U hou

En dat ook Uw hart mij bemint

Nog wel als Uw bijzondren vrind.

Barmhartigheid 123

Sinds 2012 reizen we met  iconen-atelier Hüsstege langs parochies en kloosters met iconen rondom de mysteries uit het leven van Christus. Paus Franciscus heeft hiervoor de icoon met de werken van geloof gezegend. Hij roept ons ook op tot barmhartigheid die zichtbaar is gemaakt in nieuwe iconen met de werken van liefde. Via lezingen, meditaties en vieringen rondom de iconen roepen we op om barmhartigheid in onze tijd nieuw leven in te blazen door het opzetten van Franciscus-groepen. Het gehele project vormt een drieluik van geloof, hoop en liefde als geschenk aan Paus Franciscus.

Vraag op het onderstaand adres de folder aan...Algemeen nut

Stichting Porta Fidei


LET'S MOVE! Movement of the holy Face/ beweging van het heilig Aanschijn

God heeft een gezicht gekregen! We zien in Jezus zijn echte gelaat en in hem horen wij God zelf! Als mens zijn wij naar zijn beeld geschapen en jij bent ook uitgenodigd op Jezus te lijken. Leer hem kennen en ga met hem op pad. Op een Goddelijk avontuur, de weg naar het Hemelse Jeruzalem! Kom en zie alle wonderen die God door, met en in jou wil doen. Let's move!

Met mijn verstand heb ik getracht mijn geloof te vatten...

Laat me het nooit moe worden u te zoeken.

Laat me altijd met grote begeestering uw Gezicht zoeken.

U wil ik kennen.

Ik wil van u houden.

Laat uw gaven krachtig worden in mij,

totdat u me geheel hebt omgevormd.

Sint Augustinus (354-430)